Негизги бет » Айлана-чөйрө » Бузулган жерлерди калыбына келтирүү жана кенди жабуу

Бузулган жерлерди калыбына келтирүү жана кенди жабуу

Этаптуу кайра калыбына келтирүү

Кен казылган жерди кен жабылгандан кийин натыйжалуу жана туруктуу пайдалана турган жерге айландыруу - биздин айлана-чөйрөгө болгон эң маанилүү милдетибиз. Кен иштеп жаткан убакта бузулган жерлер такталып, эгер өндүрүшкө керек болбосо, ал жерге өсүмдүктөр тигилет.

Кенди жабуу

Алтын өндүрүү иштери аяктагандан кийин Компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ченемдерине, ошондой эле эң мыкты эл аралык тажрыйбага ылайык, бузулган жерлерди калыбына келтирүү программасын аткарат жана кен чыккан жер жабылгандан кийин, жергиликтүү калк аны натыйжалуу пайдалана алгыдай кылып ыңгайлаштырат.

Кен аянты кен жабылгандан кийин жергиликтүү эл колдоно ала тургандай болуп кайрадан өз калыбына келтирилет.

Үйүп шакардоо аянтчасы

Тийиштүү стандартка ылайык шакардалган кен зыянсыздандырылганга чейин жана санитардык нормаларга жооп бергенче үйүп шакардоо аянтчасы бир нече жолу эритмелер менен жуулат. Чайкоочу эритмелер табигый буулануу үчүн авариялык көлмөдө сакталат. Андан кийин үйүп шакардоо аянтчасы топурак катмары жана үстүңкү топурак катмары менен төшөлүп, жергиликтүү өсүмдүк түрлөрү эгилип, мурдагы абалына келтирилет.

Инфраструктура

Бардык имараттар жана курулуштар ордунан алынат. Жергиликтүү бийликтер менен Компаниянын өз ара сүйлөшүүсү жана макулдугу менен жергиликтүү коомчулук үчүн кээ бир инфраструктуралык объектилердин ордунда калтырылышы мүмкүн. Бузулган имараттардын ордулары калыбына келтирилип кайрадан жашылдандырылат.

Карьерлер

Карьерлер иштетилип бүтөөрү менен кайра калыбына келтирүү иштери аткарылып турат. Алар тоо тектери менен толук жана жарым-жартылай толтурулат жана өсүмдүк өсүүчү катмары мүмкүн болушунча калыбына келтирилет.

Жараксыз тоо-тек үймөктөрү

Жараксыз тоо-тек үймөктөрү мал жаюуга ылайыкташтырылып, үстүңкү топурак катмары менен төшөлүп жашылдандырылат.

Кен жабылгандан кийинки экологиялык көзөмөлдөө

Жер астындагы сууларга таасири жоктугун фактыга таянып тастыкташ үчүн авариялык көлмөдөгү суунун жана жер астындагы контролдук скважиналардын сапатын көзөмөлдөө үчүн экологиялык көзөмөлдөө иш-чаралары кен жабылгандан кийин да жүргүзүлүп турат. Долбоордун ченеминде жана кен иштетүүнү макулдашуу ченеминде «Шамбесай» долбоору кенди кайра калыбына келтирүү жана кенди жабуу планын иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын тийешелүү органдары жана жергиликтүү калк менен кеңешүү иштерин жүргүзүүнү самайт. Кыргыз Республикасынын нормативдүү эрежелерине жана тийешелүү эл аралык ченемдерге ылайык атайын кен жабуу критерийлери иштелип чыгат.

“Жер казынасы” жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык (47-б) жана Жер казынасын пайдалануу лицензиясын берүү тартиби жөнүндөгү Өкмөт Токтомуна ылайык (2012 14-декабрда №834- Кыргыз Республикасынын Өкмөт Токтому менен бекитилген), «Шамбесай» долбоору кен жабуу, кайра калыбына келтирүү жана экологиялык көзөмөлдөө боюнча милдеттерин аткаруу үчүн атайын ачылган рекультивациялык эсепке ай сайын акча салып турат. Ар үч ай сайын Компания Долбоор боюнча Кыргыз Республикасынын Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигине которгон каражаттар жөнүндө маалымат берип турат. Эсепти «Шамбесай» долбоору ачат, бирок ал эсепти мамлекеттик органдар гана көзөмөлдөйт.

Компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык бузулган жерлерди кайра калыбына келтирүү жана ал жерлерди жергиликтүү калкка пайдаланууга ылайыкташтыруу үчүн жетиштүү каражат бөлүп берерин тастыктайт.