Негизги бет » Ишке орношуу » Ишке алуу саясаты

Ишке алуу саясаты

«Шамбесай» долбоорун ишке ашыруу алкагында ишке алуу жана окутуу жергиликтүү коомчулукка бирден бир түз социалдык жана экономикалык пайдаларды алып келмекчи. Жергиликтүү жашоочулар жана Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн ишке алуу жана окутуу мүмкүнчүлүктөр мүмкүн болушунча кеңейтилет. Кенде ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрүнө кошумча такшалма жана стипендиялык программалар Компаниянын коомчулукту туруктуу өнүктүрүү программасынын алкагында аткарылат.

Компания курулуш мезгилинде 300 жана өндүрүш мезгилинде 250 жумуш ордун түзөт. Компания Долбоордун пайдаларын адилеттүү бөлүштүрүү максатында ишке алууда жергиликтүү жашоочуларга артыкчылык берүүгө милдеттенет.

Адилеттүү жана ачык айкын ишке алууну камсыздайбыз.

Жергиликтүү билим берүү институттар менен кызматташуу аркылуу Долбоорго ишке алынган кызматкерлер үчүн техникалык машыгуулар жана коопсуздук боюнча окутуулар өткөрүлөт. Анын максаты Долбоордун алкагында ишин коопсуз жана натыйжалуу түрдө аткаруусу үчүн эле эмес, кен жабылгандан кийин дагы аларды пайда алып келе ала турган жөндөмдөр менен камсыздоо.