Негизги бет » Айлана-чөйрө » Айлана-чөйрөгө тийген таасирди баалоо (АЧТТБ)

Айлана-чөйрөгө тийген таасирди баалоо (АЧТТБ)

Айлана-чөйрөгө тийген таасирди баалоо (АЧТТБ) долбоору, өндүрүш объектилеринде жана бөлүнүп берилген жердин ичиндеги жакын жайгашкан аянттарда жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасы боюнча, долбоордун курулуш жана өндүрүш этаптарында кен казуу жана иштетүү комплекстеринде жүргүзүлгөн иштердин айлана-чөйрөгө тийгизген таасирлерин баалоону камсыздайт.

“Зет-Эксплорер” ЖАК иштеп чыккан Шамбесай алтын кенинин АЧТТБсы 2014-жылдын 13-майында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан жактырылып, мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусун алган.

Шамбесай алтын кенинин АЧТТБсы өзгөчө тажрыйба болуп эсептелет, себеби ушул долбоордо колдонула турган үймөктөп шакардоо технологиясы Кыргыз Республикасында биринчи жолу ишке ашырылат. Ыйгарым укуктуу орган болгон Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик АЧТТБнын мамлекеттик айлана-чөйрө мыйзамдарынын талаптарына жооп берүүсүн кылдаттык менен текшерип, отчётту бекитти.

“Зет-Эксплорер” ЖАК акыркы 4 жылда АЧТТБ процессине олутту күч сарптады. Айлана-чөйрөнүн баштапкы абалын изилдөө 2010-жылы башталган. Мындан да деталдуу баштапкы экологиялык жана социалдык изилдөөлөр 2012- жана 2013- жылдары жүргүзүлүп, аларга Кыргыз Республикасынын ЭкоСервис, Эко-Партнер, ПИЦ Кен-Тоо, Алекс Стюарт Эссей жана Экологиялык лабораториялар, Кадамжай районунун Мамэпидемкөзөмөл Санитардык-Гигиеналык лабораториясы, Айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин көзөмөлдөө бөлүмү сыяктуу көп сандагы ыйгарым укуктуу лабораториялар жана адистер катышкан. Жалпысынан, 2010-жылдан бери компания 31,6 миллион сомду ар тараптуу баштапкы абалды изилдөөлөрүнө жана АЧТТБ отчётуна жумшаган.

Ошол эле учурда, Компания жергиликтүү калк жана жергиликтүү бийлик органдары менен алардын негизги көйгөйлөрүн аныктоо максатында маанилүү кеңешүүлөрдү жүргүздү. “Шамбесай” Долбоорунун экологиялык аспекти (АЧТТБ) боюнча эң кеңири коомдук талкуу Кадамжай шаарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана жашоочулардын катышуусунда болуп өттү (аталган жолугушуу боюнча толугураак маалымат алуу үчүн шилтемени басыңыз). Жергиликтүү жашоочулар мамлекеттик мекемелерде орнотулган кутулар, тынымсыз байланыш телефону, вебсайт жана электрондук почта аркылуу жана кеңешүүлөр учурунда АЧТТБ документинин көчүрмөсүн алуу жана суроо берүү/ сунуштарды билдирүү мүмкүнчүлүгү менен камсыздандырылышкан. АЧТТБны бекитүү шарттарына жана Компаниянын саясатына ылайык, “Зет-Эксплорер” ЖАК жергиликтүү калк менен кеңири кеңешүүлөрүн улантат.

АЧТТБ боюнча оң экспертиза “Зет-Эксплорер” ЖАК кенде курулуш иштери башталардан мурда долбоордук чечимдерди мыйзам боюнча бекитилген макулдашуу процессин улантуу үчүн негиз болуп эсептелет. Учурда Компания №1 лицензиялык тиркеменин шарттарына ылайык долбоорлоо этабында.

АЧТТБнын кыскача корутундусун ушул жерден жүктөсө болот. Электрондук почта (koom@explorer.kg), телефон (+996 772 909 000) же компаниянын адистерине кайрылуу аркылуу бере алчу суроолоруңузга биз ар дайым кубануу менен жооп беребиз.
Айлана-чөйрөгө тийгизген таасирди баалоо үчүн иштеп чыгарылган сын-пикир формасы.

Сиздин комментарийлериңиз:

Компаниядан «Шамбесай» долбоору жөнүндө кошумча маалымат же комментарийлерге кат түрүндө жооп алгыңыз келсе, толук аты-жөнүңүздү жана байланыш маалыматыңызды жазыңыз:
Аты-жөнү: Телефон:
Дареги: Эл. почта:


Жооп жазыңыз:


Сиздин сунуштарыңыз, сындарыңыз, кошумчаларыңыз Компания үчүн маанилүү жана Шамбесай кенин долбоорлоодо эске алынат.