Негизги бет » Айлана-чөйрө » Айлана-чөйрө саясаты

Айлана-чөйрө саясаты

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана эл аралык стандарттарды кармануу, ошондой эле ISO14001 тарабынан бекитилген негиздерге ылайык ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүү аркылуу айлана-чөйрөгө тийгизген таасирибизди төмөнкү чекке түшүрүүгө умтулабыз. ISO14001 айлана-чөйрөнү башкаруу системасынын талаптарын аткаруу Айлана-чөйрөнү башкаруу системасынын эл аралык деңгээлде кабыл алынган жана өлчөнгөн сапат стандарттарына туура келишин камсыздайт.

Айлана-чөйрө боюнча милдеттенмелерибиз

«Шамбесай» долбоору кенди иштетүү мөөнөтү боюнча жоопкерчиликтүү айлана-чөйрө пландоосун талап кылат, биз кендин коопсуздугун бардык курулуш, өндүрүш стадияларында жана кен жабылгандан кийин камсыз кылганга, ошондой эле кен казуунун жана ошого байланыштуу иштердин айлана-чөйрөгө тийгизе турган таасирлерин азайтууга жана башкарууга милдеттенебиз. Биздин айлана-чөйрө боюнча милдеттенмелерибиз төмөнкүлөрдү камтыйт, бирок алар менен чектелбейт:

  • булгануунун алдын алуу, айлана-чөйрөнү коргоо жана жергиликтүү элдин ден-соолугуна зыян келтирүүнүн алдын алуу;
  • cуу ресурстарын натыйжалуу башкаруу жана жергиликтүү сууларга мүмкүн болгон таасирлерди азайтуу;
  • кен иштетүүдөн келип чыккан ызы-чуу, чаң жана вибрациянын жергиликтүү элге таасирин азайтуу үчүн дүйнөнүн эң алдынкы тажрыйбаларын колдонуу;
  • үзгүлтүксүз экологиялык көзөмөлдөө программаларын ишке ашыруу;
  • мүмкүн болгон кырсыктарды азайтуу максатында күтүүсүз кырдаалдарда көрүлө турган иш-аракеттер пландарын иштеп чыгуу; жана
  • жерлердин бузулушун этаптык калыбына келтирүү, жергиликтүү калктын кызыкчылыгында мындан аркы жерди пайдаланууну оптималдаштыруу максатында кенди жабууну натыйжалуу пландаштыруу жана башкаруу.

Алынган милдеттенмелерин аткаруу үчүн Компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, мамлекеттик райондук жана жергиликтүү администрациялар, жергиликтүү калк, мамлекеттик эмес уюмдар жана башкалар менен кызматташууга умтулат жана бирге иш алып барат.

Сыйлыктар

Компания Кыргыз Республикасынын Эл аралык ишкерлер кеңеши тарабынан компаниянын социалдык жоопкерчилик жаатындагы мыкты кызматы үчүн Жашыл Сыйлык менен сыйланган (2012-ж., декабрь).