Негизги бет » Биз жөнүндө » Биздин баалуулуктар

Биздин баалуулуктар

“Зет-Эксплорер” ЖАК белгилеген баалуулуктар жана стандарттар биздин ишмердүүлүгүбүздү жана кызматкерлерибиздин жүрүш-турушун багыттап турат.

Биздин баалуулуктарыбыз:

- Ак ниеттүүлүк жана урмат менен иш жүргүзүү
- Айлана-чөйрө коопсуздугу жана социалдык жоопкерчилик
- Жергиликтүү эл жана башка кызыкдар тараптар менен ачык жана ишенимге негизделген мамиле
- Элдин ден-соолугу жана коопсуздугу биринчи орунда