Негизги бет » Айлана-чөйрө » Айлана-чөйрөнү коргоо

Айлана-чөйрөнү коргоо


» Суу пайдалануу
«Шамбесай» долбоорун аткарууда сууну туура пайдаланууга өзгөчө көңүл бурулат. Компаниянын адистери келечекте кендин муктаждыктары үчүн керектелүүчү суунун көлөмүн көзөмөлдөп турушат.

» Суу ташкындын алдын алуу
«Шамбесай» долбоорунда жер көчкүнүн жана суу ташкындын алдын алуу үчүн төмөнкү чаралар көрүлөт:

» Абанын сапатын жана чаңды башкаруу
«Шамбесай» долбоорунда Кыргыз Республикасынын абанын сапаты боюнча мыйзамдык талаптарына туура келүү үчүн бир катар чаралар көрүлгөн: абанын сапатын коргоо план жана программалар, максималдык мүмкүн болгон аба чыгынды стандарттарына дал келүүсүн көзөмөлдөө, жана зыяндуу аба чыгындыларын уруксат берилген деңгээлге түшүрүү чаралары.

» Ызы-чуу жана вибрацияны башкаруу
Кен казуу иштеринен чыккан ызы-чуунун бир канча булагы болот. Алар: кен ташуучу унаалар, экскаватор жана бульдозер сыяктуу жер казуучу техника, кен талкалагычтар (кенди керектүү өлчөмгө чейин талкалайт), конвейерлер (кенди жердин үстү менен ташыйт) жана кен иштетүүчү фабрика. Кен казуу иштеринин бир бөлүгү болгон бургулоо жана жардыруу иштери вибрацияга жол ачат, негизги вибрация таасири иш аянты менен чектелет.

» Цианид колдонуу
Цианид - табигый жана өндүрүш булактарынан алынган химиялык зат (Оксус компаниясынын цианид презентациясына гипершилтеме). Цианид аз өлчөмдө жаратылышта кездешет, мисалы - бадамда, алмада жана бататта. Изилдөөлөр көргөзгөндөй, цианид адамдын денесинде же айлана чөйрөдө чогулуп калбайт. Бул рак оорусуна же майып төрөлүүгө алып келбейт. Цианид жаратылышта кездешет жана күн нурунун, атмосфералык кычкылтектин, бактериялардын жана жаан-чачындан таасиринен жана башка табигый процесстерден улам жок болуп, коопсуз курамдарга айланат.

» Жүргүзүлүп жаткан экологиялык көзөмөлдөө
Шамбесай кенинде 2010-жылдан бери тынымсыз экологиялык көзөмөлдөө жүргүзүлүп келет. Долбоор абанын, топурактын (химиялык курамы, күрдүүлүгүн талдоо), тунмалардын, жер үстүндөгү суулардын, ызы-чуу менен вибрациянын деңгээлдеринин жана гидрогеологиянын учурдагы абалын баалап турат.