Негизги бет » Айлана-чөйрө » Айлана-чөйрөнү коргоо » Суу пайдалануу

Суу пайдалануу

«Шамбесай» долбоорун аткарууда сууну туура пайдаланууга өзгөчө көңүл бурулат. Компаниянын адистери келечекте кендин муктаждыктары үчүн керектелүүчү суунун көлөмүн көзөмөлдөп турушат.

Шамбесай кенине керектеле турган суу эки булактан алынат. Алардын бириси - Исфайрамсай дарыясынан суу алуучу объектилер. Экинчи булак - жер үстүндөгү жамгыр сууларын чогултуучу көлмөлөр. Бул көлмөлөр Исфайрамсай дарыясынан алына турган суунун көлөмүн азайтат.

Суу ресурстарын коргоо боюнча Компания бардык чараларды көрөт. Таза жаан сууларынан тышкары, кенде иштетилген бардык суулар сыртка агып чыкпасын камсыздоо үчүн бардык иштер тиешелүү түрдө долбоорлонот. Кен жана аны иштетүү процесстерин долбоорлоодо суунун сыртка агып кетүүсү жокко чыгарылган. Кенди долбоорлоо сууну кайра колдонууну камтыйт: иштетилген суу кенден сыртка чыкпайт, ошондуктан кендин чегинен сырткары жана өзгөчө жакынкы айылдарга химикаттардын таасири тийбейт. Мындай долбоор кен иштетүүнүн айлана-чөйрөгө таасирин азайтып, бактарын сугарууга жана үй-тиричилик үчүн жергиликтүү жашоочулар пайдаланган Исфайрамсай дарыясынын корголуусун камсыздайт.

Кен иштетүүчү фабриканын инженердик долбоорунда мүмкүн болгон бардык коркунучтар эске алынган. Фабрикадагы химиялык эритмелердин агып кетүүсүн алдын алуу үчүн үймөктөп шакардоо аянтчасын жана эритмелерди чогулткучту курууда бир канча катмардан турган суу өткөзбөөчү төшөлмө колдонулат; үймөктөп шакардоо аянтчасынын жана эритме көлчөсүнүн түбүнө тыгыздалган негиз, геосинтетикалык бентонит (же топурак) жана жогорку тыгыздыктагы полиэтилен плёнкасы төшөлөт.

Кен иштеринин жана кайра иштетүү комплексинин суу ресурстарына болгон таасирин аныктоо үчүн Компания суу ресурстарынын баштапкы сапатын изилдеген жана алардын сапатын мындан ары да үзгүлтүксүз көзөмөлдөп турат. Кен жабылгандан кийин жер астындагы суулардын деңгээлин жана курамын контролдоо үчүн жер астындагы суулар узак мөөнөттүү көзөмөлдөнөт. Көзөмөлдөөнүн натыйжалары мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтерге такай билдирилип турат.