Негизги бет » Айлана-чөйрө » Айлана-чөйрөнү коргоо » Жүргүзүлүп жаткан экологиялык көзөмөлдөө

Жүргүзүлүп жаткан экологиялык көзөмөлдөө

Шамбесай кенинде 2010-жылдан бери тынымсыз экологиялык көзөмөлдөө жүргүзүлүп келет. Долбоор абанын, топурактын (химиялык курамы, күрдүүлүгүн талдоо), тунмалардын, жер үстүндөгү суулардын, ызы-чуу менен вибрациянын деңгээлдеринин жана гидрогеологиянын учурдагы абалын баалап турат.

Бул изилдөөлөрдүн максаты – айлана-чөйрөнүн учурдагы абалын баалоо жана Компаниянын жүргүзгөн геологиялык иши менен шартталган айлана-чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө байкоо салып туруу. Бул экологиялык коркунучтарды аныктоого жана туура баалоого мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча, геологиялык чалгындоо иштеринин натыйжасында айлана-чөйрөдө эч кандай өзгөрүү байкалган эмес.

Көзөмөлдөө кенди иштетүү мөөнөтү боюнча жана кен жабылгандан кийин да такай дасыккан адистер тарабынан жүргүзүлүп турат.

Компания ошондой эле жергиликтүү элдин да айлана-чөйрөнү көзөмөлдөө ишине топурак өрнөктөөдөн тартып анализге чейин катышуусун кубаттайт.