Негизги бет » Пресс борбор » Видео галерея » «Z-Explorer» компаниясынын мамлекеттик жана жергиликтүү бюджетке чегеримдери

«Z-Explorer» компаниясынын мамлекеттик жана жергиликтүү бюджетке чегеримдери

«Z-Explorer» ЖАК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик бюджетке салыктык жана салыктык эмес төлөмдөр менен чегеримдерди такай төлөп турат жана каржылык милдеттенмелерин толук аткарат. Салык төлөмдөрү кен жайгашкан аймактагы жергиликтүү бюджетке жана мамлекеттик бюджетке адилеттүү түрдө бөлүштүрүлөт.